Hvad betyder Lokalplan, Kommuneplan og alt det andet?

✓Lokalplaner:

    

En plan for hvordan området omkring ejendommen kan bebygges og anvendes. Med andre ord siger lokalplanen hvor højt der kan bygges, hvor der kan bygges og hvad bygningen må anvendes til - for eksempel boliger, butikker eller industri. En lokalplan dække alt fra et par ejendomme til en hel bydel. Du har pligt til at rette dig efter lokalplanen.


✓Kommuneplan

 

En plan for hele kommunen der typisk laves hvert 4 år. Kommuneplanen sætter rammen for hvordan lokalplanerne skal laves. Det er i Kommuneplanen at områder til vindmøller og nye lokale veje udpeges. Det fremgår også af Kommuneplanen, hvor der kan laves ny by og hvor byen skal omdannes.


✓Planer om vej- og baneanlæg

 

Her undersøges både Kommuneplan og landsplandirektiv for planer om nye veje og togbaner. Der undersøges derfor både om der er nye metro-, tog- og letbanespor på vej - og om der er planer for nye lokal-, regional eller motorveje.


✓Planer om vindmøller

 

Alle relevante planer gennemgås for at finde ud af om der er planer om at opføre vindmøller i området.


✓Støj

 

De fleste kommuner i hovedstaden, og flere kommuner i resten af landet, har udarbejdet støjkort. Kortet fortæller hvor meget det støjer - og hvor.

 

✓Cykelstrategi (eller lignende)

 

Kommuneplanen viser normalt, hvor der er planer om nye cykelstier. Men i Cykelstrategien findes ofte en rækkefølgeplan for hvilke strækninger kommunen planlægger at bygge først.

 

 

✓Planstrategi

 

Planstrategi for Kommuneplan laves før selve Kommuneplanen. Planstrategien giver derfor ofte en idé om hvilke nye planer kommunen overvejer at tage med i næste kommuneplan. Det kunne for eksempel være omdannelse af en del af byen eller nye boliger på et tidligere grønt område.

 

✓jordforurening

 

Det undersøges om der er registreret jordforurening på ejendommen og på naboejendommene. At der ikke er registreret jordforurening betyder desværre ikke, at der ikke kan være forurening af jorden.

 

 

✓Skoledistrikt

 

Det undersøges hvilken kommunal skole børnene må gå på.

 

 

✓Spildevandsplan

 

Skal området kloakeres kan det betyde en stor udgift for ejer, da der vil være tilslutningspligt.

 

✓Varmeplan

 

De fleste kommuner er inddelt i områder hvor der i udgangspunktet er tilslutningspligt til gas- eller fjernvarme. De områder ændres i øjeblikket i stor stil. Særligt ændres områder der er opvarmet med gas så de i fremtiden får fjernvarme. Det kan betyde store udgifter for den enkelte husejer.

 

 

✓Landsplandirektiv

 

Her findes planerne om anlæg af nationale interesser. Det kan være alt lige fra placering af asylcentre til hvor højspændingsmaster kan anlægges.

 

 

✓Regional udviklingsplan

 

Regionale udviklingsplaner bestemmere ikke hvor og hvordan der kan bygges. De giver alligevel en god idé om hvor Regionen er på vej hen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013  - 2017 Plantjek
T: 51927262

M: jem@plantjek.net

CVR.NR.: 37922269