Plantjek arbejder for at skabe værdi gennem ejendoms- og byudvikling. Til glæde for ejer og samfund.
Typiske opgaver omfatter:
  • Plantjek rapport

Afdæk din erhvervsejendoms potentiale for merværdi i forhold til gældende og fremtidigt plangrundlag. 

  • Planrådgivning

Ændre plangrundlag for din ejendom og skab merværdi - Plantjek er med fra idé, møder og dialog med myndigheder, til den endelige plan der giver din ejendom nye muligheder for udvikling og anvendelse. 

  • Lokalplanlægning 

Realiser dit ejendomsprojekt med en ny lokalplan eller tillæg til kommuneplan.

  • Høringssvar​​

Svar på høring vedrørende ny lokalplan, kommuneplan eller dispensation fra gældende planer -  Plantjek hjælpe dig hele vejen igennem. 

Kontakt Plantjek. 

Så finder vi i fællesskab den rigtige løsning.

 

Honorar efter aftalt timesats eller særlig aftale.

© 2013  - 2017 Plantjek
T: 51927262

M: jem@plantjek.net

CVR.NR.: 37922269